Te Ruānuku

Nā Hēmi Kelly i whakamāori

Action & Adventure, Translation, Extract, Featured, Kotahi Rau Pukapuka, For Adult Readers
Dyslexia Font
Paulo Coelho

Nov 20   ●  7 min read   ●  Auckland University Press

Kua whakamāorihia tā Paulo Coelho pukapuka whakaaweawe, e kaha nei hoki te hokona puta noa i te ao, ā, koinei te pukapuka nui katoa te whakawhitihia ki reo kē nā tētahi kaituhi e ora tonu ana. He pūrākau whakamīharo te pukapuka a Paulo Coelho mō Hanatiāko, mō tētahi taitama hēpara nō Anarūhia e kōingo ana ki te hāereere ki te kimi i ngā kura huna o te ao. I roto i tana haerenga, ka kite ia i ētahi kura tino rerekē nei i tāna i pohewa ai e ea ai tana kōingo. Ka whakaako mai Te Ruānuku i te pūmanawa o te whakarongo ki ō tātou ngākau, o te kite i ngā huarahi, o te ako hoki ki te whakamāori i ngā tohu ka puta mai i te wā o te ora me te akoranga nui katoa o te whai i ō tātou moemoeā. Nuku atu i te 85 miriona ngā pukapuka kua hokona puta noa i te ao, ā, he nui ake hoki te whakawhitihia o te pukapuka nei ki reo kē i tō ētahi atu pukapuka nā tētahi kaituhi e ora tonu ana. Kua noho mai a Te Ruānuku hei pukapuka e kore nei e herea e te wā, pēnei i te reo Māori e newanewa nei tōna rere i roto i tēnei whakamāoritanga nā Hēmi Kelly.


Paulo Coelho’s inspirational global bestseller now available in te reo Māori. Paulo Coelho’s masterpiece tells the mystical story of Santiago, an Andalusian shepherd boy who yearns to travel in search of a worldly treasure. His quest will lead him to riches far different – and far more satisfying – than he ever imagined. The Alchemist teaches us about the essential wisdom of listening to our hearts, of recognising opportunity and learning to read the omens strewn along life’s path. And, most importantly, to follow our dreams. With over 85 million copies sold around the world and translated into more languages than any other book by a living author, The Alchemist has established itself as a modern classic, now brilliantly translated into te reo Māori by Hēmi Kelly.


 

 

Mā J., 

Te Ruānuku e mōhio ana 

ka whakamahi hoki i ngā kura huna o te Mahi Matua.

‘Auē, Maria, i whakatōkia harakoretia, inoi mō mātou,  

ka tahuri nei ki a koe.’  

Āmene. 

 

Ā, i tō rātou haerenga atu, ka tomo rātou ki tētehi kāinga. Nā, ko tētehi wahine, ko Māta te ingoa, i whakamanuhiri  i a Ihu ki tōna whare.  

He teina anō tōna, ko Maria te ingoa,  

nā, ka noho tēnei ki ngā waewae o te Ariki, whakarongo ai ki  tana kupu.  

Nā, ka raruraru noa iho a Māta i te nui o te mahi tuari,  ā, haere ana ki a ia, ka mea:  

– E te Ariki! He mea noa oti ki a koe kia waiho  

e tōku teina māku anahe te tuari? Nā, kōrero atu kia haere mai ia  hei hoa mōku!  

Ka whakahoki te Ariki, ka mea ki a ia: 

– Māta! Māta! E mānukanuka ana koe,  

e raruraru ana ki ngā mea maha, ā, kua whiriwhiria e Maria  tāna mahi pai, e kore nei e aukatihia.  

  

 Ruka 10, 38–42

 


He Kupu nā te Kaituhi 

 

I te wā i whakamāorihia tuatahitia ai a The Alchemist i te tau 1988 i  tōku taketakenga, i Parīhi, kāore tētehi i aro ake. I kī mai tētehi kaihoko  pukapuka i te pito whakarua o te whenua, kotahi anahe te tangata i hoko  mai i te pukapuka i te wiki tuatahi i whakaputahia ai. E ono marama ka  huri, kātahi ka hokona atu e te kaihoko pukapuka tētehi atu – ki taua  tangata anō rā nāna i hoko te mea tuatahi! Ko wai e mōhio ki te roa o te  wā kātahi ka hokona te mea tuatoru. 

Nō te mutunga o te tau, ka mārama te katoa kāore i te tika te haere  o The Alchemist. I whakarērea ahau e te kaiwhakaputa tuatahi, ā,  ka whakakorehia tā māua kirimana. I motukia e rātou ngā here ki te  kaupapa, ā, ka wātea kau te pukapuka ki a au. E 41 taku kaumātua, i  te pōnānā hoki ahau. 

Engari, kore rawa atu i mimiti taku whakapono ki te pukapuka,  kore rawa atu rānei i rehurehu taku kitenga. Nā te aha? Nā te mea ko  ’hau tonu te pukapuka, ko tōku katoa, ā-tinana, ā-wairua anō hoki. I te  whai ahau i tāku ake kupu whakarite. Ka whakatika ake te tangata ki  te haere, e moemoeā ana ki tētehi wāhi ātaahua, ki tētehi wāhi houkura  rānei, e whai ana i te kura huna. Nō te mutunga o tōna haerenga, ka  mārama te tangata i a ia kē te kura i te roanga o te wā. I te whai ahau i te  ara i tūtohia ai mōku, ā, ko taku kura, ko taku āhei ki te tuhi. Waihoki,  i hiahia tuku ahau i tēnei kura ki te ao.

Hei aku tuhinga i a The Alchemist, ka matenui ana koe ki tētehi  mea, ka takakawe te ao tukupū kia ea i a koe taua hiahia. I tahuri  ahau ki te pātōtō i ngā kūwaha o ētehi atu kaiwhakaputa. Kotahi i  whakapuarehia, ā, i whakapono mai te kaiwhakaputa i tērā taha ki a  māua ko taku pukapuka, me te aha, ka whakaae mai ia kia whai kāinga  rua a The Alchemist. Nā te rere o te kōrero i tīmata ai te āta hokonga o te  pukapuka – nāwai i 3,000 ka 6,000, kātahi ka 10,000, kotahi pukapuka,  kotahi pukapuka anō, i te roanga o te tau. 

Ka huri te waru marama, ka tīkina ake te pukapuka, a The Alchemist i tētehi toa pukapuka ā-rohe e tētehi Amerikana e toro ana i Parīhi.  I  pīrangi ia ki te whakamāori i te pukapuka me te āwhina i a au ki te  kimi i tētehi kaiwhakaputa i Amerika. Ka whakaae a Harper Collins kia  kawea te pukapuka ki te marea o Amerika, me te kaha o te whakanui  i te whakaputanga: he whakatairanga i te New York Times me ētehi  maheni-kawepūrongo whakaaweawe, he uiui hoki i te reo irirangi me  te pouaka whakaata. Engari i roa tonu te wā kātahi ka hokona, i te āta  kimi te pukapuka i tana apataki i Amerika mā te rere o te kōrero, pērā  tonu i Parīhi. Nā, ka taka i tētehi rā, i whakaahuatia a Bill Clinton e  wehe ana i te Whare Mā me te pukapuka. Kātahi ka kōrero a Madonna  mō te pukapuka ki a Vanity Fair, mea ake e kōrerotia ana e ngā tūmomo  tāngata katoa – pēnei i a Rush Limbaugh rāua ko Will Smith, tae atu ki  ngā ākonga whare wānanga me ngā whaea poiwhana. 

Ka puta whakarere noa a The Alchemist hei whakamīharotanga.  I eke te pukapuka ki tā te New York Times rārangi kaha nei te hokona,  he ekenga nui mō tētehi kaituhi, ā, ka noho i reira mō ngā wiki e 400.  Ā mohoa nei, kua whakamāoritia ki ngā reo rerekē e 70, nuku atu, ko  te  pukapuka nui katoa te whakamāoritia e tētehi kaituhi e ora tonu  ana, waihoki e whakaaro nuitia ana koinei tētehi o ngā tino pukapuka  tekau o te rautau e rua tekau.  

He rite tonu te pātaitia ōku me i mōhio au ka pēnei rawa te nui o te momoho o The Alchemist. Ko te whakautu, e kāo. Kore rawa atu  au i mōhio. Mē pēwhea kē hoki? I a au ka noho iho ki te tuhi i a The  Alchemist, heoi anō tāku i mōhio ai i hiahia tuhi ahau mō tōku  whatumanawa. I hiahia tuhi ahau mō tāku whai i taku kura. I hiahia  whai ahau i ngā tohu, he mōhio rawa nōku i taua wā ko ngā tohu te reo  o te Atua. 

Ahakoa i tuhia a The Alchemist i ētehi tau i mua ināianei, ehara  i  te oha nō tuawhakarere. E tino ora tonu ana te pukapuka. Pēnei i  tōku ngākau me tōku whatumanawa, e ora tonu ana i ia rā, i ia rā, nā  te mea kei roto i te pukapuka tōku ngākau me tōku whatumanawa.  Waihoki, ko tōku ngākau me tōku whatumanawa, ko tōu ngākau me tōu  whatumanawa. Ko ’hau a Hanatiāko, te taitama hēpara e kimi ana i taku  kura, waihoki, ko koe tonu a Hanatiāko, te taitama hēpara e kimi ana i  tō kura. Ko te pakiwaitara o tētehi tangata, te pakiwaitara o te katoa, ā,  ko te whai a tētehi tangata, te whai a ngā tāngata katoa, koinā te take,  ki a au, e whakaohooho tonu ana a The Alchemist, i ēnei tau maha i muri  nei, i ngā tāngata nō ngā ahurea rerekē, puta noa i te ao, e whakaoho  tahi nei i ngā kare ā-roto me te wairua, kāore he wehewehenga. 

He rite tonu taku hoki ki te pānui i a The Alchemist, ā, ka pērā  ana ahau ka pā mai aua kare ā-roto tonu i rongo rā ahau i te wā i  tuhia ai. Kāti, anei tāku e rongo ai. Ka rongo ahau i te hākoakoa, nā  te mea koinei tōku katoa, koinei hoki tō katoa. Ka rongo hoki ahau i  te hākoakoa, he mōhio nōku e kore ahau e tū taratahi. Ahakoa te wāhi  e haere ai au, ka mārama mai te tangata ki a au. Ka mārama mai rātou  ki tōku whatumanawa. Mā tēnei e whai tūmanako tonu ai ahau. Kia  pānui ahau mō ngā tukituki puta noa i te ao – ngā tukituki tōrangapū,  ngā tukituki ōhanga, ngā tukituki ahurea – ka whakamaharatia ahau  kei a tātou te tikanga ki te whiri i te taura here tangata. Ahakoa kāore  taku kiritata e mārama ki taku whakapono, ki aku tōrangapū rānei, ka  mārama ia ki taku pakiwaitara. Ki te mārama ia ki taku pakiwaitara, e kore rawa ia e matara i a au. Kei a au te tikanga, i ngā wā katoa, ki te  whiri i tētehi taura. E wātea ana i ngā wā katoa ki te tūhonohono anō,  he rā pea tōna ka noho māua i te tēpu kotahi, ā, ka whakamutua atu ā  māua tukituki o mua. Hei taua rā, ka kōrero mai ia i tāna pakiwaitara  me ’hau i tāku. 

 

He Kupu Whakataki 

 

I tiki atu te ruānuku i tētehi pukapuka nā tētehi o te pahī i hoko. Nōna  e wherawhera ana i ngā whārangi ka tūpono ia ki tētehi kōrero mō  Nāhihi. 

I mōhio te ruānuku ki te kōrero mō Nāhihi, mō te taiohi i tūturi iho i  ia rā, i ia rā i te taha o tētehi roto ki te titiro ki tōna anō ātaahua. I tētehi  ata, i te pērā rawa te kaha o te warea ōna e tōna anō āhua ka taka ia ki te  wai, ka toromi. I te wāhi i taka ai ia i tupu mai tētehi puāwai, ka huaina  ko Nāhihi. 

Engari kāore i pēnei te mutunga o te kōrero, e ai ki te kaituhi o te  pukapuka. 

Hei tāna, i te matenga o Nāhihi ka puta mai ngā atua wāhine o te  ngahere, ā, ka tūpono ki te roto, he wai māori i mua, i hurihia hei wai tai  nā te roimata. 

‘He aha koe e tangi ai?’ tā ngā atua wāhine. 

‘E tangi ana ahau ki a Nāhihi,’ tā te roto whakahoki. 

‘Ā, e tika ana tō tangi ki a Nāhihi,’ tā rātou, ‘Ahakoa i rite tonu tā  mātou whai i a ia i te ngahere, ko koe anahe i tata atu ki te āta titiro ki  tōna ātaahua.’ 

‘Engari . . . he ātaahua a Nāhihi?’ tā te roto. 

‘Ko wai atu i a koe e mōhio?’ ka whakamīharo atu ngā atua wāhine.  ‘Ināhoki, i tūturi iho ia i ō tahatika i ia rā, i ia rā ki te titiro ki a ia anō!’

I nohopuku te roto mō tētehi wā. Kātahi ia ka mea: 

‘E tangi nei au ki a Nāhihi, engari kāore au i kite i te ātaahua o  Nāhihi. E tangi nei au, he kite atu nāku i tōku anō ātaahua i te rētōtanga  o ōna karu nōna ka tūturi iho i ōku tahatika.’ 

‘Kātahi nā te kōrero pārekareka,’ te whakaaro o te ruānuku.


Hope you enjoyed this preview. Borrow a copy from your nearest library, treat yourself and buy a copy from your local bookshop or gift it to somebody special.