He Tai Pari (Upoko Tuarima / Chapter Five)

Illustrations By Jenny Cooper and Translation By Kaharau Keogh

Fiction, Maori & Pasifika, Book Extract, Adults, Young Adults, Young Children, Quick Read
Sarina Dickson | The commuting Book
Sarina Dickson

Feb 24   ●  3 min read

If you are on the bus, go to QR Code 0007 to read this chapter in English or QR Code 0016 to read in Te Reo. To read previous chapters go to Stories

Upoko Tuarima

I te kāinga, ka pākōkō a Pāpā ki roto i te kuaha. “Paiā! Te kaha hoki o te ua i waho rā!” tana karanga ki te whānau. Ka wetekina ōna hū, ōna tarau me tōna hākete mākū, ā, ka kuhu ki roto i te whare. “Ari! Ari, tikina mai ētahi tāora maroke māku!” Ka rere mai a Māmā me ngā tāora maroke ia Riki ka tango mai i tana waea pūkoro mākū, āna kī mākū me tana wāreti mākū i tōna pūkoro.
“Kāore ia i konei, e te tau,” te kōrero o Māmā. Kei te māharahara ia.
“Kei hea ia? Kei konei ngā kōtiro?” Te pātai o Riki.
“Āe! Kei a rātou rūma … E Riki, kei te whakamā a Ari i tētahi mea. Ki tōku mōhio, e pā kau ana ki te aituā o Ted inanahi nei. Nā, kei te tino pukuriri a Kiri – ki a tāua rawa atu.”
Ka tōmau te reo o Māmā. “Me kōrero tāua ki a ia. Me kōrero koe ki a ia, e Riki. Me matua whākina a Ari ināia tonu nei. E whakapono ana a Kiri, mā tōna mōhio ki āu raruraru pānui e māmā anō ai tōna wairua.”
“Kua kīa kētia e au, kaua e whakatoimaha i a ia ki taua mōhiotanga. Ka pai noa iho ia.” Ka haria e Pāpā ngā tāora. “Me uwhiuwhi ahau. E hiahia hoki ana ki te kōrero ki a Koro.” te kōrero a Pāpā i a ia ka hīkoi ki te hīrere.
Ka noho a Māmā ki te tēpu i te kīhini, ka whakaaro noa mō ētahi rautaki e pai ai tana awhi i ngā raru ā tōna whānau. Ka whakaaro ia mō te torohū, me tana āhei ki te whakapōraru i te tangata. Mehemea ka tukuna e te whānau ō rātou torohū kia rere, ka kore e tino toimaha ō rātou wairua. Ka taea noatia e te whānau ngā māharahara a Ari te atawhai, kia ora anō tōna wairua.
Engari me hoki ora mai a Ari ki te kāinga, tuatahi. Tuarua, me kōrero a Riki ki a ia.
Ka whanga a Māmā kia oho anō a Ted.
Ka mōhio ia me aha. Ka matua mōhio ia.